De dirigenten

Een van de dirigenten van het Drents Jeugdorkest is Nico Sieffers.nicosieffers

Nico Sieffers is geboren op 10 oktober 1947 te Bandoeng op het eiland Java (Indonesië).
Al op zeer jeugdige leeftijd kwam hij in aanraking met de harmonie- fanfare- en brassbandmuziek. Hij studeerde schoolmuziek, koor- en orkestdirectie aan het conservatorium te Zwolle. Verder bekwaamde hij zich in dirigeren en scholing van harmonie- en fanfare-orkesten bij de heer Piebe Bakker. Deze laatste genoot op dit gebied internationaal grote bekendheid. Als muziekpedagoog heeft hij steeds gewerkt aan vernieuwen van muziekonderwijs in groepen.

Reeds tijdens zijn studie begon hij te experimenteren met het vak blaasmuziek op de basisschool, wat tot een grote toestroom van jeugd naar de korpsen leidde. Als leider van jeugdstudiedagen houdt hij zich veel bezig met jonge mensen. Hen te motiveren in hun vrije tijd muziek te maken is zijn drijfveer. Als dirigent en pedagoog weet hij de jongeren tot grote daden aan te sporen.

Van 1985 tot 1990 was Nico Sieffers directeur van de muziekbibliotheek Muziek Uitleen en Informatiecentrum. In deze functie heeft hij een belangrijke impuls gegeven aan de scholing en vernieuwing van de blaasmuziek in Gelderland.

Nico Sieffers is van 1990 tot 2007 was Nico Sieffers directeur van de muziekschool Fryslan Sud-West te Bolsward.

In 1987 gaf hij samen met Henk Schepers – toenmalig zakelijk leider van het Drents Jeugdorkest – de aanzet tot een reeks van activiteiten die leidden tot de oprichting van het Drents Jeugd Orkest. Sedert die oprichting is Nico Sieffers dirigent.

 

alfredwillering

De andere dirigent is Alfred Willering

Alfred Willering werd geboren op 16 februari 1973 in Hardenberg. In huize Willering was er altijd muziek te horen vandaar veelal klassiek maar ook veel blaasmuziek. Dit heeft altijd de aandacht getrokken maar een carrière in de muziek was niet verstandig volgens velen. Vandaar dat Alfred eerst naar de PABO ging. Na een jaar kwam hij er achter dat dit niet de juiste keuze was en hij besloot te gaan werken. Toch bleef de muziek altijd aanwezig in het leven van Alfred en op 25 jarige leeftijd besloot hij zijn baan op te zeggen en te gaan studeren aan het conservatorium in Zwolle. In Zwolle studeerde Alfred bas- tuba en Directie HaFaBra en hij behaalde op 29 jarige leeftijd zijn diploma. Inmiddels was hij al werkzaam als bassist bij het toenmalig “Trompetter Korps Bereden Wapens” in Amersfoort, het orkest wat ook haar medewerking verleende aan zijn examen. Later was Alfred actief als bassist in Vught, “Fanfare Korps Bereden Wapen” en in Assen bij de “Regiments Fanfare Garde Grenadiers en Jagers”.
Na 10 jaar bij de Krijgsmacht te hebben gespeeld besloot Alfred om zich alleen toe te leggen op het dirigeren en het componeren/arrangeren. Veel van zijn composities zijn wereldwijd gespeeld en ook op cd gezet door o.a. het Drents Jeugd Orkest. Werken van Willering zijn uitgegeven bij o.a. Gobelin Music en Bronsheim Music.
Op dit moment dirigeert Alfred een aantal orkesten te weten: “Crescendo Sleen”, “Fanfareorkest Voorst” en “Harmonie Crescendo Gramsbergen”, “Muziekvereniging de Bergklanken”, het “Symfonisch Blaasorkest Overijssel” en het “Drents Jeugdorkest”.