Vrienden

De stichting heeft als doel het Drents Jeugdorkest te ondersteunen in de meest ruime zin.
Zij doet dit door:

  • het verlenen van financiële steun aan het DJO
  • publiciteit en promotie van het DJO

Daarnaast probeert de stichting de vrienden/donateurs zo actief mogelijk bij de activiteiten van het orkest te betrekken.

Vrienden van het DJO

De ‘”Vrienden van het DJO” zijn mensen die het Drents Jeugdorkest een warm hart toedragen. Dat kunnen ouders van (oud-) leden zijn, maar ook anderen die de blaasmuziek in het algemeen of het jeugdorkest in het bijzonder waarderen.
Wilt u zich aansluiten bij de Stichting Vrienden van het Drents Jeugdorkest, dan kunt u lid worden door jaarlijks minimaal € 15,00 over te maken.
Wat krijgt u als vriend?

  • 2 Keer per jaar een Nieuwsbrief over het DJO.
  • 2 Gratis toegangskaarten voor het jaarlijkse vrienden- en donateursconcert.
  • De mogelijkheid om deel te nemen aan speciale DJO reizen.

De stichting Vrienden van het DJO organiseert regelmatig reizen tegen een speciaal tarief. Dit kan gaan om een supporters reis voor het bijwonen van b.v. een concours van het DJO, of om een speciale Vriendenreis naar b.v. een taptoe of blaasmuziek festival in binnen- of buitenland.
Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. het bovenstaande, mail dan naar: vrienden@drentsjeugdorkest.nl
Wilt u zich aanmelden als vriend? Vul dan het formulier hieronder in.

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mail adres

Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt €

Ik ontvang van de stichting vrienden van het DJO te zijner tijd een nota.
Vink voor akkoord